English   |   Eesti

Töötamine kõrgustes

Töötamine kõrgustes tähendab tööd kohas, kust alla kukkudes võib inimene viga saada, olenemata sellest, on see siis üleval või allpool maapinda.

Meie KAEFERis töötame tihti kõrgustes, seega on oluline tagada, et kõik vajalikud ettevaatusabinõud ja kaitsvahendid on kasutusele võetud enne töö algust

Enne töö alustamist kõrgustes on oluline, et me:

  • Küsime - kas see töö on kõrgustes

Kui vastus on jah, peame:

  • Planeerima ja organiseerima tööd hoolikalt
  • Võtma arvesse valitsevaid tingimusi, nagu näiteks halb ilm.
  • Tagama ohutu töökoha, seejuures võtma kasutusele täiendavad ettevaatusabinõud, kui on tegemist õrnade pindadega.
  • Tagama et töötajad on põhjalikult koolitatud ja on pädevad teostama tööd ohutult.
  • Hindama kõrgustes töötamise riske kõrgel ja valima kõrgustes kasutamiseks sobivaid töövahendeid.
  • Vältima vigastuste tekkimise ohtu kukkuvate esemete tõttu.
  • Nõuetekohaselt kontrollima ja hooldama kõrgustes töötamise vahendeid.

Jällegi Max ja tema sõber aitavad sul levitada kõgustes ohutult töötamise sõnumit, kuid on vaja, et Sina ja kõiki teised KAEFERi töötajaid töötavad ohutul ja tervislikul viisil kogu aeg.