English   |   Eesti

Tervishoiu ja ohutuse aasta

Püüdes pidevalt parandada tervishoidu ja ohutust otsustas KAEFER kuulutada 2012 tervishoiu ja ohutuse aastaks.

KAEFER hoolib inimestest, nende tervisest ja ohutusest. Täiuslikkus tervishoius ja ohutuses jääb alati kõige olulisemaks ning keskendudes kõige olulisematele valdkondadle, suudame saavutada soovitud eesmärke:

  • Suurenenud teadlikkus
  • Ei ole vigastusi ega õnnetusjuhtumeid

Tervis, ohutus ja keskkonnahoid ei ole vaid reeglid ja eeskirjad, see on inimesed, nende käitumine, suhtumine ja isiklik vastutus enda ja teiste eest.

Ohutu ja tervislik töökeskond on alati olnud KAEFER-ile kõige tähtsam. 2012 aastal keskendume kõrge riskiga valdkondadele, mis tagab, et me liigume edasi oma püüdlusega olla maailmatasemel ohutu teenusepakkuja. Veelgi olulisem on tagada, et meie oma töötajad ja need, kes töötavad koos meiega lähevad iga päev tervena koju.

Meie uus ohutusekspert Max ja tema sõbrad on abiks aasta läbi, et juhendada sind meie kampaania kaudu. Nemad aitavad teid kõiki köita humoorikal ja innustaval moel, rõhutades samal ajal sõnumit „Ohutus Eelkõige!“