English   |   Eesti

Tervishoid ja ohutus

Tervishoid ja ohutus mängib olulist rolli KAEFER-i juhtimises ,see on osa meie põhiprintsiibist ja kooskõlas meie pikaajaliste strateegiliste eesmärkidega.
Püüame saavutada tipptasemel tervishoiu ja ohutuse igapäevaselt juhtkonna pühendumise ja põhjaliku suhtluse kaudu.
Kõik meie tööd on teostatud kooskõlas kehtivate õigusaktide ja konkreetse tööstuse tervishoiu ja ohutuse nõuetega, tagades et tööst tulenevad riskid on kõigile teada ning alati kontrolli all. Kuigi meie tulemused ületasid 20%liselt püstitatud eesmärgi, püüame saavutada null-õnnetuse taseme ja seetõttu püüame veelgi olukorda parandada.

Meie tervishoid ja ohutus toetub neljale sambale:ja kõik meie jõupingutused on pidevalt suunatud nende valdkondade pidevasse arendamisse

 

Kultuur

Pärast KAEFER-i Töötervishoiu ja Tööohutuse aastat püüame ka edaspidi pidevalt tõsta teadlikkust ning ehitada üles jätkusuutlikku tervishoiu ja ohutuse kultuuri kogu KAEFER Group-is. Terve aasta oleme toonud mitmeid temaatilisi kampaaniaid, et õpetada meie tööjõudu vigastusi ennetama ja riske analüüsima . Me viime läbi töötervishoiu ja tööohutuse koolitusi, et soodustada ohutut käitumist kõikidel tasanditel, alates juhtidest kuni lihttööliseni. Lisaks aitab meie Aasta Ohutusauhind aidata töötajatel mõista, et me mitte ainult ei hinda, vaid ka premeerime ohutut käitumist. Veelgi enam, tervise ja ohutuse küsimustes ei piirdu me vaid meie töötajatega - need teemad puudutavad ka nende peresid ja lähedasi, me oleme edukalt kasutanud nende abi teadlikkuse tõstmise projektide kaudu nagu meie rahvusvahelise KAEFER-i laste Tervishoiu ja Ohutuse joonistusvõistlus. Jätkusuutliku tervishoiu ja ohutuse kultuuri arendamine ei ole lihtne - see nõuab pühendumist ja isiklikku pühendumist kõigilt.

 
 

Standardid

Standardid on olulised - nendest sõltub meie tegevuse efektiivsus ja kvaliteet. Oleme ellu viinud erinevaid projekte et kehtestada ühtne kvaliteedistandard kõikides KAEFER firmades kogu maailmas. Kasutades samu standardeid kõikides meie üksustes, tagame tõhusad juhtimis süsteemid ja toimingud, mis aitavad meil jälgida nii meie tervise ja ohutuse eesmärkide elluviimist, kui ka meie üldist äritegevust.

 
 

Infovahetus

Tervishoiu ja ohutuse eesmärkide seadmine oleks mõttetu, kui neid ei toetaks hästi kavandatud seire-ja aruandlus. KAEFER-is me kindlustame adekvaatse info edastamise vajalikule adressaadile. Me panustame tööõnnetuste uurimise koolitustesse, et mõista õnnetuse algpõhjuseid ja edastada see kogemus kõikidele tasanditele, et tulevikus täiustada ohutusstrateegiat.

 
 

Klient

Meie missioon on toetada meie kliendi edu, pakkudes talle parimat kompleksset isolatsioonilahendust. Me austame ja hindame enda tehtud tööd, pakume parimat teenindust minimaalse mõjuga keskkonnale ja ohutusele. Seega on meie tervisele ja ohutusele panustamine oluline tegur, tagamaks usaldusväärseid pikaajalisi suhteid klientidega.