English   |   Eesti

Tervishoid, ohutus, keskkonnakaitse ja kvaliteet kõiges

KAEFER-i edu aluseks on meie toodete ja teenuste kõrge kvaliteet ning toimivus. Mida iganes me ka teeme, on meie ja meie partnerite töötajate tervis ja ohutus meile kõige tähtsam.

Kogu tööohutusalane tegevus juhindub firma sisepoliitika põhimõtetest. Meie terviklik integreeritud ohutuse ja kvaliteedijuhtimine seob kõiki meie allasutusi ja äriprotsesse. Tervishoid ja ohutus on tagatud ennetusmeetmete abil nagu riskianalüüs ja pidev koolitus oma töötajatele. Jätkusuutlikkus on meie töös prioriteet. Tervise ja ohutuse edendamine, keskkonahoid ja kvaliteet on kõigi meie töötajate eesmärk.