English   |   Eesti

Termoisolatsioon

Kõrgete energiahindade ning suure surve ajal keskkonnale on ökoloogiliselt tõhusa isolatsioon ülimalt tähtis. Soojusisolatsiooni osakond toetab KAEFER-i kõikides küsimustes, mis on seotud sooja ja külmaisolatsiooniga ning aitab projekteerida tehniliselt keerulisi lahendusi, viib läbi termodünaamikaarvutused ja dimensioneerimise meie oma arvutusprogrammi ja modelleerimise abil.