English   |   Eesti

Uuendused viiakse ellu

Corporate Technology & Competences on KAEFER-i oma sisemine teadusasutus mis pakub tehnoloogilist tuge kõigis ettevõtte tegevusvaldkondades, võtmaks kasutusele teaduse uusimaid saavutusi meie klientide hüvanguks.

Meie peamised tegevusalad - sooja ja külmaisolatsioon, müra ja tulekaitse on baasiks meie kõikidele divisjonidele. Meie spetsialiseeritud osakonnad ühendavad endas asjatundliku personali soojusisolatsiooni, müra-ja tulekaitsealased teadmised ja oskused. Seal toimub teadus- ja arendustegevus, uute materjalide ja süsteemide katsetamine, väljatöötamine, ettevalmistamine ja heakskiitmine.

Meie strateegiline suund teadus-ja arendustegevuses on kasvavatele turgudele.