English   |   Eesti

Töötervishoiu, ohutuse ja kvaliteedijuhtimine

KAEFER-is kehtib terviklik integreeritud töötervishoiu, ohutuse ja kvaliteedi juhtimise süsteem kõigile allüksustele ja äriprotsessidele. Erikvalifikatsiooniga personal toetab osakondi projektide elluviimisel. See hõlmab järgmist:

  1. Töötajate koolitust ja instrueerimist
  2. Riskianalüüsi
  3. Projektipõhise kvaliteedi ja ohutuse kontrolli plaanide koostamist
  4. Ohtlike materjalide haldamist (ohutuskaartide analüüsi ning kasutusjuhendite ettevalmistamist)
  5. Protsessi analüüsi ja auditit kogu projekti kestel
  6. Protsessist kõrvalekallete avastamist ja abi parandusmeetmete rakendamisel