English   |   Eesti

Sooja- ja külmaisolatsioon

Kvaliteetne isolatsioon on tihti keerukatel tehniliste protsesside ja rakenduste toimimise eelduseks tööstuses. Ta piirab sooja ja külma kadu ning vähendab temperatuuri muutumist ainete transportimisel. Isolatsioon säästab nii loodusvarasid kui raha.

Kliendi probleemide lahendamiselks töötab KAEFER sageli välja uudseid sooja- ja külmaisolatsiooni tehnoloogiaid ning patenteeritud tooteid ja süsteeme. Meie jätkuv teadus-ja arendustegevust nendel alade asetab meid sammu võrra konkurentidest ettepoole. Tehnilised oskused, erialased teadmised ja terviklik arusaam füüsikaseadustest on selle eelduseks.

Soojusisolatsiooni vajavad nii rafineerimistehased, keemiatööstus, toiduainetööstus, puidu-ja paberitööstus, kütte-, ventilatsiooni-ja kliimaseadmed (HVAC), maagaasi mahutid, biomassirajatised kui keskkonnatehnoloogia. Külmaisolatsiooni tuleb mängu LNG ja etüleeni tehastes, külmhoonetes CO2 tehastes, gaasi vedeldamistehaste torustikel ja mahutiel.