English   |   Eesti

Riskianalüüs

Riskianalüüs on oluline samm kaitsmaks oma töötatajaid ning tagamaks tegevuse vastavust õigusaktide nõuetele. See aitab meil keskenduda riskidele, mis reaalselt on meie töökohal - nendele, mis võivad päriselt kahju tekitada. Paljudel juhtudel saab riske lihtsate meetmetega kergesti kõrvaldada , näiteks koristades lekkinud vedeliku kohe, enne, kui keegi sellel libastub. Rakendades neid meetmeid, tagame, et meie kõige väärtuslikum vara - meie tööjõud - on kaitstud.

Riskianalüüs on tegelikult lihtsalt hoolikas vaatlus, et märgata, mis on meie töös sellist, mis võib inimesi kahjustada, et saaksime kaaluda, kas oleme võtnud piisavalt ettevaatusabinõusid või peaksime tegema rohkem, et vältida kahju tekkimist.

Riskianalüüsi läbiviimiseks on oluline aru saada mõistete oht ja risk tähendusest.

Kui riskianalüüs on teostatud, on oluline, et seos riskide ja kontrollimeetmete vahel oleks arusaadav ning, et kõik osapooled oleksid asjast teadlikud ja võtaksid töötades tarvitusele meetmed kahju tekkimise vältimiseks.

Max ja tema sõbrad on siin, et aidata teil rõhutada riskianalüüsi tähtsust.