English   |   Eesti

Raskuste käsitsi teisaldamine

Raskuste käsitsi teisaldamine on raskuste tõstmine, kandmine, langetamine, transportimine või kauba toestamine käsitsi. KAEFERis teeme me pidevalt töid, mis võivad hõlmata käsitsi teisaldamist. olgu see siis ehitusplatsil või kontoris- kuid me ei mõtle alati riskidele.

Raskuste käsitsi teisaldamine on üks peamisi tegevusi, mille käigus end töökohal vigastatakse, seepärast tuleks seda vältida ning automatiseerida või mehhaniseerida kui vähegi võimalik. Kui tõstmist ei ole võimalik vältida, võta tarvitusele ettevaatusabinõud nagu tõstmise planeerimine ja lihaste soojendamine . Tõsta aeglaselt ja rütmiliselt ning painuta oma põlvi, mitte selga! Võta ohutu ja kindel haare, hoia raskust keha ligidal ja väldi keeramist kui tõstad või kannad.

Kui tööga kaasneb märkimisväärne vigastuse risk, ärge unustage teostada riskianalüüsi, arvestades koormat, ümbrust ja inimeset kes teeb selle tõste ning kõiki võimalikke ohte.

Max ja tema sõbrad toetavad sind levitamaks ohutu raskuste käsitsi teisaldamise sõnumit , kuid on tähtis, et Sina ja kõik teised KAEFERi töötajad töötavad ohutult ja tervist ohtu seadmata kogu aeg.