English   |   Eesti

Projekti- ja kvaliteedijuhtimine

Selleks, et tagada meie teenuste kõrgeim võimalik kvaliteet oleme loonud KAEFER-i kvaliteediosakonna, mille integreeritud juhtimissüsteem katab kõik äriprotsessid ning vastab kehtestatud projektijuhtimise, tervisekaitse ja ohutuse ning keskkonnakaitse standarditele.