English   |   Eesti

KAEFER-i organisatsiooni struktuur

KAEFER tegutseb neljas valdkonnas: tööstus, avamererajatised, laevaehitus ja ehitus. Direktorite nõukogu
keskendub strateegiale ja regionaalarengule.