English   |   Eesti

Koolitus

Mis on koolitus?

Koolituse mõte on õpetada inimestele, kuidas midagi teha, mida nad peaks või ei peaks tegema, ehk lihtsalt anda neile vajalikku teavet. Koolitus ei ole ainult formaalne kursus.

Igaüks, kes töötab KAEFER-s peab teadma, kuidas töötada ohutult ja vältida ohte tervisele. Me peame andma selgeid juhiseid, informatsiooni ja asjakohast koolitust oma töötajatele.

Miks on töötervishoiu ja tööohutuse koolitus oluline?

Tööõnnetuste ja kutsehaiguste ennetamine on kõigi töötajate esmane ülesanne. Koolitus on äärmiselt vajalik tööõnnetuste ennetamiseks.

Tervishoiu-ja ohutusalane koolitus aitab meil:

  • tagada, et meie töötajad ei saaks vigastaud ega haigestuks tööülesannete täitmise tagajärjel
  • arendada positiivset suhtumist tervise ja turvalisuse kultuuri, kus tööohutus muutub esmatähtsaks igaühele
  • välja selgitada, kuidas me suudame töötervishoidu ja tööohutust paremini korraldada
  • meie juriidiline kohustus on kaitsta töötajate tervist ja ohutust

Tõhus koolitus:

  • aitab muuta meie töötajad on pädevaks töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas
  • aitab vältida tööstressi, mida õnnetused ja haigestumised põhjustavad
  • aitab meil vältida tööõnnetustest ja kutsehaigustesse haigestumisest tingitud rahalisi kulutusi

Taaskord on Max ja tema sõbrad siin, et aidata teil rõhutada efektiivse koolituse tähtsust.