English   |   Eesti

Heliisolatsioon

KAEFER-i relvaks müra ja vibratsiooni vastu on uuenduslik projekteerimine. Akustika osakond esindab meie oskust mõõta, hinnata ja arvutada õhus ja konstruktsiooni kaudu levivat heli ja oma kogemusi võitluses selle vastu.
Ta tegutseb sõltumatu projekteerimisteenuse pakkujana nii firma siseselt, kui väliselt.
Lisaks akustilisele projekteerimisele kuulub osakonna kohustuste hulka nõustamine, töö planeerimine, tugiteenus paigaldajatele ja dokumentatsiooni vormistamine.

KAEFER-i inseneride ja spetsialistide kogemus tagab nõuetele vastava kaitse müra eest nii tööl, elu- või puhkepiirkonnas kui liikluses. Väga keerulised mõõteseadmed ning akustikalaborotooriumid võimaldavad materjale ja süsteeme atesteerida vastavalt rahvusvahelistele standarditele ja eeskirjadele.

See võimaldab meil pakkuda klientidele erilahendusi "rätsepatööna".