English   |   Eesti

Heliisolatsioon

Mürasaastet käsitlevad määrused muutuvad kogu aeg rangemaks ja nõuavad üha tõhusamaid lahendusi. KAEFER-ile tähendab mürakaitse individuaalse lahenduse leidmist kliendi spetsiifilisele probleemile ja selle tõhusat rakendadamist, toetudes paljude aastate kogemusele ja oskusele neid rakendada.

KAEFER-i oma akustikalaboris töötame välja üliefektiivseid süsteeme, mis kaitsevad inimesi nii tööl kui väljaspool tööd kokkupuute eest müraga. KAEFER on tuntud spetsialist müra vähendamisel paljudes tööstusharudes.