English   |   Eesti

Arendamine ja täiustamine

Kui tegemist on keeruliste, täpseid arvutusi või uuenduslikke struktuurseid lahendusi nõudvate ülesannetega esitatakse neile tööstuses kõrgeid nõudmisi. Sellepärast ongi meie insenerid valmis nõustama kliente algusest peale, et võimaldada meie oskusteavet kasutada juba planeerimisfaasis nii uusehitiste, laiendamise kui ka moderniseerimise puhul.

KAEFER-il on oma laborid, kus koos tunnustatud uurimisinstituutidega testime, kontrollime ja arendame isolatsioonisüsteemide ja ehitusmaterjali tootmist.
KAEFER-is välja töötatud uudsetele lahendustele on välja antud mitmeid patente.