English   |   Eesti

Tööstusisolatsioni projektid aastatel 2012-2011

2012OAO Lidskoje PivoTorustike ja mahutite isolatsioon Lida Õlletehases, Valgevenes
2012AS A.Le Coq4 õllemahuti isolatsioon Tartu õlletehases
2012AS KohimoEE Õlitehase raudteeestakaadi torustike ja seadmete isolatsioon
2012AS Vopak E.O.STermoil naftaterminali raudteeestakaadi impordi ja termaalõlitorustike isolatsioon
2012AS Linda Nektar5 mahuti isolatsioon
2012Skanska EMV ASTallinna Ülikooli Loomemaja akustilised kilelaed
2012KAEFER OyLäbiviikude sulgemine ja mitmesugused isolatsioonitööd Olkiluoto 3 tuumaelektrijaamas
2012Cooltec OÜPUR Külmaisolatsioon Tallegg Tabasalu tootmishoones ja Traalipüügi ühistu külmhoones Paldiskis
2012Akzo Nobel Baltics ASMahuti ja torustiku isolatsioon
2012Selgis ASIsolatsioonitööd Fazeri leivaliinil
2012AS Võru Juust Mitmesugused torustikuisolatsioonid
2012Anne Soojus ASTorusatikuisolatsioon Anne katlamajas
2012AS Maag PiimatööstusIsolatsioonitööd Maag Piimatööstuses Jõhvis
2012Põltsamaa Maeierei JuustutööstusTorustiku isolatsioon
2012Valio Eesti AS Laeva MeiereiMitmesugused isolatsioonitööd
2012Amitec Projekt AS Torustiku isolatsioon Võru Juustus
2012OÜ KülmaekspertKülmatorustiku PUR isolatsioon Võru Juustus
2011Termoisolatsioonide OÜ Ahtme Tipu ja Reservi katlamaja isolatsioon.
2011AS Kohimotorustike isolatsioon Eesti Energia Õlitehases.
2011Termoisolatsioonide OÜ torustike isolatsioon, Eesti Energia Õlitehases.
2011Võru Juust AStorustike isolatsioon .
2011Vesta Terminal Tallinn OÜtorustike isolatsioon.
2011Cooltec OÜkülmatorustike ja mahutite isolatsioon Eesti Kalapüügiühistu külmhoones Audrus.
külmatorustike ja mahutite isolatsioon Tallegg-i külmhoones Tabasalus.
2011OAO Lidskoje Pivotorustike ja mahutite isolatsioon õlletehases, Lida, Valgevene.