English   |   Eesti

2011-2012


2011: KAEFER Aerospace GmbH müüdi aasat algusest Hutchinson Group-ile.

Tänu Neumayer III ehitamise kogemusele sai KAEFER Construction lepingu uue India Antarktika jaama "Bharati" , projekteerimiseks ja ehitamiseks, sealhulgas ka HVACR (küte, ventilatsioon, kliimaseadmed ja jahutusseadmed) paigalduse kohapeal.

Et tugevdada KAEFER-i positsiooni avamererajatiste valdkonnas kogu maailmas asutati KAEFER International Marine and Offshore Ltd. Teessides, Suurbritannias ja selle harukontor Aberdeenis, Šotimaal.

Muudatused nõukogus. KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co.KG: nõukogusse valiti Steen E. Hansen, aasta lõpus lahkus nõukogust Jörn M. Fetköter. Karsten Gudmundset nimetati juhatuse liikmeks.

KAEFER Wanner Shipbuilding võitis Fantasia klassi kruiisilaevade torude ja laevakere isolatsioonitööde ning kajutite kajutite ja koridoride HVAC torustiku paigaldusening lepingu.

Bremeni KAEFER otsuatas algatada uue professuuri Jacobsi Ülikoolis, keskendudes taastuvenergiale. Esimeseks professoriks sai geopoliitika ja taastuvenergia ekspert Karen Smith Stegen.

KAEFER AISLAMIENTOS SA omandas enamusosaluse Hispaania tellingufirmas KAEFER PROYESUR. KAEFER AISLAMIENTOS SA kavatseb arendada oma tellinguäri ja laiendada tegevust Lõuna-Hispaanias.

KAEFER Isoliertechnik Austria võitis konsortsiumis kahe ettevõttega lepingu uue Viin pearaudteejaama siseviimistlustöödele

Võeti vastu ja juurutati KAEFER-i eetikakoodeks mis on aluseks KAEFER-i töötajate tegevusele kogu maailmas.

KAEFER Kuveit sai esimese olulise tellimuse nafta ja gaasi jaama seadmete ja torustiku isolatsioonitöödele Põhja Kuveidis.

Omandades enamusosaluse Kostecis, sisenes KAEFER Peruu turule. Ettevõte nimetati ümber Kaefer KOSTEC-iks. Firma tegutseb peamiselt tööstuslikus isolatsiooni alal aga pakub ka tellinguid, heliisolatsiooni ja siseviimistlust.

2012: viis KAEFER kogu maailmas läbi "Tervishoiu ja & ohutuse aasta 2012" keskendudes riskianalüüsi, koolituse, tervishoiu, kõrgustes töötamise ja raskuste käsitsi teisaldamine temaatikale. Esimesed tulemused on juba näha - 26% on vähenenud tööõnnetuste tagajärjel kaotatud tööaeg ja 20% on vähenenud tööõnnetuste arv.

KAEFER viis lõpule oma esimese ülemaailmse töötajate küsitluse, milles osales 70% küsitletutest. Vastuste alusel koostati tegevuskava, mille rakendamisega praegu tegeletakse.

Laevaehituse ja avamererajatiste divisjonid ühendati Marine & Offshore divisjoniks.
Suurbritannia firma C&D sai 100% KAEFER omaks ja ettevõtte uueks nimeks - KAEFER C&D.

KAEFER muutis oma suunda Desertec-i projekti toetamisel, mis on üks auahnemaid projekte tagamaks tuleviku energiavarustust Euroopas. KAEFER koondab kõik oma ressursid kiirendamaks oluliste tehnoloogiate väljatöötamist ja seepärast lõpetas oma koostöö Dii-ga.

KAEFER avaldas oma esimese jätkusuutlikkuse aruande. See sisaldab andmeid 12 riigi kohta aastal 2011 ja hõlmab jätkusuutlikkuse meetmeid majandus-, sotsiaal-, keskkonna- ja kultuuri valdkonnas. Aruande eesmärk on täita abstraktne mõiste "jätkusuutlikkus" eluga, näidates, kuidas teema mõjutab KAEFER-it ettevõttena, lokaalselt ja globaalselt.

KAEFER WANNER (Prantsusmaa) võttisette suurima kapitaalremondi projekti TOTAL Petrochemical-is milles osales 250 KAEFER inimeset ja tehti 400.000 meestundi tööd.
Le Havre auru-krakkimise seisaku ajal teostas KAEFER WANNER ulatuslikud külma- ja soojaIsolatsioonitööd ning paigaldas tellingud.

KAEFER Servicios Industriales (Hispaania) lõpetas oma kahe-aastase projekti Repsoli Cartagena rafineerimistehaste laiendamisel. Kaks 10-tunnist vahetust ja 360 inimest, tööaeg kokku 846,000 meestundi, KAEFER paigaldas sooja ja tuleisolatsiooni ning tellingud Euroopa suurimas rafineerimistehases.

Uue seeria Viking Longships 135-meetrised laevad sisustati KAEFER Schiffsausbau poolt, Saksamaal. Töö mahus on salongid, trepid, fuajeed, restoranid ja avalikud tualettruumid aastatel 2012 ja 2013.

KAEFER Energy (Norra) pälvis 3-aastase lepingu Troll A maagaasi platvormi renoveerimiseks Norras. Töö hõlmab projekteerimise ja planeerimise, seadmete tarne, torustike isolatsiooni, sisustuse ja HVAC tööd.

Bharati teadusjaam Antarktikas anti üle õigeaegselt KAEFER Construction-i poolt (Saksamaa) pärast ainult 5 kuud kestnud Antarktika suve jooksul toimunud paigaldust. Kokku 12 kuud kestnud projekt oli Indian National Centre of Antarctic and Ocean Research -i teine polaarjaaam. KAEFER oli vastutav jaama püsivuse, teostuse planeerimise, ehitamise, fassaadi ja sisustuse eest kogu jaama elu ja töö moodulites ning logistika ja tehases valmismoodulite transpordi eest.