English   |   Eesti

Tööstusisolatsioni projektid aastatel 2008-2007

2008APL Production OÜ mahutite isolatsioon Paldiski Biodiislitehases.
2008Kohimo AStorustike isolatsioon Alexela Paldiski terminalis.
2008Põlva Piim Tootmine OÜaurutorustiku isolatsioon.
2008BLM Eesti ASpiimatorustiku isolatsioon.
2008Neste Oil Oyisolatsiooni hooldus Porvoo terminalis, Soomes.
2008AS Võru Juustjääveetorustiku isolatsioon.
2008Juhani OÜtorustike isolatsioon Alexela Sillamäe terminalis.
2 mahuti isolatsioon Alexela Sillamäe terminaalis.
2008Johnson Controls Estonia OÜ külmatorustike isolatsioon Rakvere lihatööstuses.
2008Cesu Alus A/Storustike isolatsioon, Cesis, Läti.
2008Oskar LT ASglükoolitorustiku isolatsioon.
2008Premia Tallinna klülmhoone AStorustiku isolatsioon jäätisetehases.
2008AS Anne Soojustorustiku isolatsioon Ropka katlamajas.
2008AS Balti Spoonauru- ja kondensitorustiku isolatsioon.
2008A.Le Coq Tartu Õlletehasjääveetorustiku isolatsioon.
2008Amitec Project OÜkülma- ja sooja vee ning aurutorustike isolatsioon Rakvere Lihakombinaadis.
2008Baltref OÜ külmatorustiku isolatsioon Nordnet Eesti AS külmhoones.
2008Kaukama OYElektrifiltri isolatsioon Fortum Tartu koostöötmisjaamas.
2008Baltref OÜ külmamahuti ja torustiku isolatsioon AS Saarek külmhoones.
2008Romec Metall OÜTorustike isolatsioon Valio Eesti AS Laeva Meiereis.
2008Kryos ASkülmatorustiku isolatsioon Laeva Meiereis.
2008Valio Eesti AS Laeva Meiereitorustike isolatsioon.
2008Kemivesi ASveemahuti isolatsioon.
2007AS Võru Juusttorustike isolatsioon.
2007A.Le Coq Tartu Õlletehastorustike isolatsioon.
2007RWE Industrie Lösungen GmbHtorustike ja mahuti isolatsioon Kunda tselluloositehases.
2007Miridon OÜmahuti isolatsioon.
2007Kemivesi ASmahuti isolatsioon.
2007Baltref OÜJääveetorustiku isolatsioon Saaremaa Liha- ja Piimatööstuses.
2007AS Kalev Paide tootmine piimapulbrikuivati isolatsioon.
2007Johnson Controls Estonia OÜ külmatorustike isolatsioon Paljassaare Kalatööstuses.
külmatorustike isolatsioon Saku Õlletehases.
2007Valio Eesti AS Laeva meiereitorustike isolatsioon.
2007Abertson ASmahuti ja torustike isolatsioon Põltsamaa Felix-i tootmishoones.
2007Kryos ASTallinna Külmhoone logistikakeskuse külmatorustiku isolatsioon.
2007Baltref OÜSelveri köögi külmatorustiu isolatsioon.
Fazeri tootmishoone külmatorustiku isolatsioon.
2007APL Productiontorustiku isolatsioon Paldiski biodiislitehases.
2007Võru juust ASjäävee-, külmavee- ja aurutorustike isolatsioon.
2007Solidum AStorustike isolatsioon AS Kalev Paide tootmises.
2007Cesu Alus vee-,auru-, kondensi-, õlle- ja glükoolitorustike isolatsioon.
veemahuti isolatsioon.
heitveemahuti isolatsioon.
2007Abertson OÜKatlamaja isolatsioon.
2007JohnsonControls Estonia ASKülmasüsteemi ressiiverite isolatsioon Rakvere Lihakombinaadis.
2007AS Anne Soojustorustikuisolatsioon.