English   |   Eesti

Tööstusisolatsioni projektid aastatel 2006-2005

2006YIT Ehitus ASKunda tslluloositehase veetöötlusjaama torustike isolatsioon.
2006Neste Jacobs OyNeste Oil-i Kilpilahti naftatöötlemistehase Diesel projekti torustike- ja seadmete isolatsioon.
2006AS Võru Juusttorustike isolatsioon.
2006A.Le Coq Tartu Õlletehastorustike isolatsioon.
2006Sabroe OÜkülmatorustike isolatsioon Rakvere Lihakombinaadis.
2006Butting GmbH puitmassi mahuti isolatsioon Kunda tselluloositehases.
2006AS Repo Vabrikudtorustike isolatsioon.
2006AS EFIPAtorustike isolatsioon Püssis.
2006SIA Baltic Feed söödatehase seadmete ja torustike isolatsioon.
2006AS TamultTVMK uue tehase katla suitsukäigu ja torustike isolatsioon.
2006AS Pärnu Soojustorustike isolatsioon.
2005Noviter OyBalti Elektrijaama Tipu ja Reservi katlamaja isolatsioon.
2005Cesu Alus A/Sõlle keedu mahutite ja torustike isolatsioon.
2005A.Le Coq Tartu Õlletehas3 õllemahuti ja torustike isolatsioon.
õlle- ja veetorustike isolatsioon.
2005A/S Aldarisjääveemahuti isolatsioon.
2005Neste Jacobs OyNeste Oil-i Kilpilahti naftatöötlemistehase Diesel projekti torustike- ja seadmete isolatsioon.
Neste Oil-i Kilpilahti naftatöötlemistehase korralise remondiga seonduvad isolatsioonitööd.
2005Baltref OySP Transit külmhoone II etapi külmasüsteemi isolatsioon.
2005YIT Ehitus ASKunda tslluloositehase veetöötlusjaama torustike isolatsioon.
2005Kryos ASVicuniai Viimsi tehase külmatorustiku isolatsioon