English   |   Eesti

Tööstusisolatsioni projektid aastatel 2004-2003

2004AS Hea meierjääveetorustiku isolatsioon.
soojaveetorustiku isolatsioon.
külmaveetorustiku isolatsioon.
aurutorustiku isolatsioon.
2004AS Kryoskülmatorustiku isolatsioon Valga Lihakombinaadis.
2004AS Clikviina vahemahuti isolatsioon Ofelia AS viinavabrikus.
2004Tartu Õlletehas AStorustike ja mahutite isolatsioon.
2004Tallinna Külmhoone ASammoniaagitorustiku isolatsioon.
2004Cesu Alus A/Storustike ja mahutite isolatsioonitööd Cesu Alus õlletehases Lätis.
2004Sabroe OÜammoniaagitorustiku ja -mahutite isolatsioonitööd Paljassaare kalatööstuses.
2004ABB ASammoniaagitorustiku isolatsioonitööd Rakvere lihakombinaadis.
2004Kunda Nordic Tsement ASaurutoru solatsioon.
2004AS Kryoskülmatorustiku ja mahutite isolatsioon SP Transit külmhoones.
2004Sabroe OÜkülmatorustiku ja mahutite isolatsioon AS Hea Meier piimakombinaadis.
2004Neste Jacobs Oytorustikuisolatsioon Porvoo naftakeemiatehases Soomes.
2004Borealis Polymers Oyboilerite isolatsioon keemiatehases, Kilpilahti Soome.
2004AS A.Le Coq Tartu Õlletehasõlletorustik.
2004Külmatehnika OÜammoniaagitorustiku ja mahuti isolatsioon AS Tallegg-i Tabasalu tootmishoones.
2003AS Kalev Paide Tootmisüksus (endine Paide Piimakombinaat)aurutorustiku isolatsioon.
2003ABB Rakvere Korrashoiukeskuskülmatorustike isolatsioon.
2003Sabroe OÜkülmatorustike liitmike isolatsioonitööd Paljassaare Kalatööstuses ja Rakvere Lihakombinaadis.
2003Cesu Aluskülmatorustike isolatsioon Cesu Alus Õlletehases Lätis.
2003AS Kryoskülmatorustike isolatsioon AS Maag külmhoones Tartus.
2003AS Leiburkondensaaditorustiku isolatsioon.
2003AS Hiiekoventilatsioonitorude isolatsioon Okupatsioonimuuseumis.
2003Valio Eesti AS Laeva meiereikülmatorustike isolatsioon.
2003AS Estcondesuitsukäigu isolatsioon.
2003AS Anne Soojuskuumaveetorustiku isolatsioon Ropka Katlamajas Tartus.
2003AS Efipatorustike isolatsioonitööd Laulasma SPA.
2003AS Audru Karusloomakasvatuskülmatorustiku isolatsioon Audru Karusloomakasvatuses.
2003Sabroe OÜkülmatorustiku isolatsioon Valga Lihakombinaadis.
2003AS Kalev Paide tootmineaurutorustiku isolatsioon.
2003AS Kryoskülmatorustiku isolatsioon Põlva Piima külmhoones.
2003Neste Jacobs Oytorustikuisolatsioon Porvoo naftatöötlemistehases.
2003Wärtsilä Biopower OyFinforest Vilppula saetööstuse torustike isolatsioon.
2003Kunda Nordic Cementveetorustiku isolatsioon.
2003Külmatehnika OÜkülmasüsteemi isolatsioon Oskar lihatööstuses.