English   |   Eesti

Tööstusisolatsioni projektid aastatel 2022-2000

2002AS Balbiinoglükooli- ja aurutorustike isolatsioonitööd jäätisevabrikus.
2002Rakvere Lihakombinaatkülmatorustike isolatsioon.
2002Keski-Suomen Asennuspalvelu Oyprotsessitorustike isolatsioonitööd Laeva Meiereis.
2002AS Tartu Õlletehas4 õllemahuti ja külmatorustike isolatsioonitööd.
2002Sabroe OÜammoniaagimahuti isolatsioonitööd Tartu Õlletehases.
2002Neste Jacobs Oynaftatorustike isolatsioon. Porvoo, Soome.
2002Fortum Power and Heat Oytorustike ja mahuti isolatsioon Loviisa aatomielektrjaama reaktoritsoonis. Loviisa, Soome.
2002GEA Liquidmahutite ja torustike isolatsioon Hartwall OY Lahti õlletehases. Lahti, Soome.
2002AS Kryoskülmatorustike isolatsioon Tallinna Külmhoone külmlaos.
2002OÜ Külmatehnikakülmatorustike isolatsioon AS Balbiino külmhoones .
2001AS Balti Spoonveetorustiku isolatsioon.
AS Balbiinoglükoolitorustiku isolatsioon.
AS Tartu Õluõlle- ja külmatorustike isolatsioon.
AS Põlva Piimpiima- ja külmatorustike isolatsioon .
Olvi Oytorustike ja mahutite isolatsioonitööd Ragutise õlletehases Leedus.
Andritz Oykatla ja torustike isolatsioon AS Horizon paberivabrikus Kehras.
AS Küte ja Ehitusjäävee-, vee-, auru ja kondensaaditorustike isolatsioon Valio Eesti AS Laeva Meiereis.
Valio Eesti AS Laeva Meiereipiima ja vadakumahutite isolatsioon.
AS Aldaris Brewery (Läti, Riia)külmatorustike isolatsioon.
3 pärmimahuti isolatsioon.
ABB Servicekülmatorude isolatsiooni katted Rakvere Lihakombinaadis.
2000AS Tartu Õlletehasveetorustiku isolatsioon.
aurutorustiku isolatsioon.
õlletorustiku isolatsioon.
CO2 torustiku isolatsioon.
külmatorustiku PUR-isolatsioon.
2000AS Kohtla-Järve Soojussoojustrasside PUR-isolatsioon Ahtmes ja Kohtla-Järvel.
2000AS Balti Spoonauru- ja kondensaaditorustiku isolatsioon.
2000AS Ösel Foodsauru- ja kondensaaditorustiku isolatsioon.
suitsukäigu isolatsioon.
veetorustiku isolatsioon.
2000OÜ Sabroeammoniaagitorustiku PUR-isolatsioon Saku Õlletehases.
2000AS Tartu Õluveinimahuti isolatsioon.
2000Olvi Oykõigi torustike ja mahutite isolatsioonitööd Cesu Alus uues õlletehases Lätis (v.a. katlamajas).