English   |   Eesti

Tööstusisolatsioni projektid aastatel 1999-1994

1999AS Balti Spoon15 palgiaurutusmahuti isolatsioon.
aurutorustiku isolatsioon.
veetorustiku isolatsioon.
suitsukäigu isolatsioon.
1999Kunda Nordic Tsement ASfiltritorustike isolatsioon.
1999Svedan Industrial Refrigeration Plants AS / AS FeerTallinna Külmhoone AS jäätisetehase külma- ja jääveesüsteemi torustike ja mahutite isolatsioon.
1999AS Sanitekaurutorustike isolatsioon Tallinna Külmhoone Jäätisetehases.
1999Tallinna Külmhoone ASaurutorustike isolatsioon.
karamellimahuti isolatsioon.
kondensveetorustike isolatsioon.
1999Tetra Pak Hoyer A/Spiimatorustike isolatsioon Tallinna Külmhoone Jäätisetehases.
1999AS Balti Spoonauru- ja kondensaaditorustiku isolatsioon.
1999AS Tartu Õlukuue õllemahuti isolatsioon.
1999AS Balti Spoonspoonikuivatite õhukanalite isolatsioon.
1999AS Tartu Õlukahe veemahuti isolatsioon.
küttetorustike isolatsioon.
keedukoja mahutite ja torustike isolatsioon.
kolme linnasemahuti ja rabapunkri plekkkate.
1999AS Balti Spoonauru- ja kondensaaditorustiku isolatsioon.
1999Ülejõe Soojus OÜkaugküttetorustiku isolatsioonitööd Pärnus.
1999AS Tartu Õluaurutorustiku isolatsioon.
veetorustiku isolatsioon.
1999Kunda Nordic Tsement ASfiltritorustike isolatsioon.
veetorustike isolatsioon.
1999AS Kohtla-Järve SoojusAhtme-Jõhvi ja Kohtla-Järve soojustrasside isolatsioon.
1999
1998Dynamit Nobel GmbHtorustike isolatsioonitööd lõhkeainetehases Sirgalas.
1998AS Saare Õluvirdemahuti isolatsioon.
1998AS Balti Spoonspoonitehase auru- ja veetorustiku isolatsioon.
auru- ja veemahutite isolatsioon.
suitsukäigu isolatsioon.
1998Kalnapilis Breweryjahutustorustiku ja seadmete isolatsioon.
1998AS Viru Õluaurutorustiku isolatsioon.
piiritusetorustiku isolatsioon.
ammoniaagitorustiku isolatsioon.
kaheksa õllemahuti ja nende hoolduskoridori isolatsioon.
1998ABB Eesti ASveetorustiku isolatsioon.
1998K.Ü. Inglistekorstna ja suitsukäigu isolatsioon.
1998AS Balti Spoonkatlamaja veemahuti isolatsioon.
torustikuisolatsioon.
palgiaurutusmahuti isolatsioon.
1998AS Kryosammoniaagitorustiku isolatsioon Rakvere Lihakombinaadis.
1998AS Tartu Õlukülmatorustiku isolatsioon.
1998AS Kunda Nordic Tsementniiskuseeraldajate isolatsioon.
1998AS Balti Spoontorustikuisolatsioon.
veemahuti isolatsioon.
1998AS Viru Õlukahe virdemahuti isolatsioon.
1998AS Tartu Õlualkoholitorustiku isolatsioon.
veetorustiku isolatsioon.
aurutorustiku isolatsioon.
1998AS Viru Õluammoniaagitorustiku isolatsioon.
veetorustiku isolatsioon.
aurutorustiku isolatsioon.
1997AB Pripps Bryggerier torustikuisolatsioon Kalnapilise õlletehases (Panevežis, Leedu).
1997AS Haapsalu Soojus kahe masuudimahuti isolatsioon.
1997AS Isol SwedEst kaugküttetorustiku isolatsioonikatted Kohtla-Järvel ja Jõhvis.
1997Dynamit Nobel GmbH kõigi torustike isolatsioon lõhkeainetehases Sirgalas.
1997AS Kohtla-Järve Soojus ventiilikeskuse isolatsioon.
1997AS Haapsalu Soojusmasuuditorustiku isolatsioon.
boilerite isolatsioon.
1997AS Rakvere Soojus deaeraatori ja torustike isolatsioon.
1997AS Viru õlu ammoniaagimahuti isolatsioon.
torustike isolatsioon.
nelja õllemahuti rõngasjalgade isolatsioon.
1996Saku Õlletehaskolme kuumaveemahuti isolatsioon.
1996AS Harju Ehitus5-korruselise hoone fassaadi soojustus- ja viimistlustööd.
1996AS KalevSokolaaditorustike isolatsioon.
1996AS Multitermtorustikuisolatsioon Tallinna Veepuhastusjaamas.
1995Iru Elektrijaamkatla hermetiseerimine ja plekkkatte paigaldus.
1995Efkava Oykompressoriruumi seadmete ja torustiku isolatsioon Aldarise õlletehases (Riia, Läti).
1995AS Viru õlunelja õllemahuti PUR-isolatsioon.
1995Rakvere Lihakombinaattorustikuisolatsioon.
1995Efkava Oyjahutustorustiku isolatsioon Kalnapilise õlletehases (Panevežis, Leedu) .
1995AB Pripps Bryggeriertorustike isolatsioon Kalnapilise õlletehases (Panevežis, Leedu).
1995Efkava Oy kompressoriruumi seadmete ja torustiku isolatsioon Aldarise õlletehases (Riia, Läti).
1995Nybit ASbituumenimahuti isolatsioon.
1995Šiauliu Pienasjahutustorustiku isolatsioon piimakombinaadis (Šiauliai, Leedu).
1995AS Tapilakülmaveemahuti isolatsioon Laeva Meiereis.
1995AS Kütetorustikuisolatsioonide plekkkate Laeva Meiereis.
1995AS Tapilatorustikuisolatsioon Laeva Meiereis.
1995Paide Piimakombinaatauru- ja kondensaaditrassi isolatsioon.
1995Efkava Oyjahutustorustiku isolatsioon Aldarise õlletehases (Riia, Läti).
1995AB Pripps Bryggeriertorustiku isolatsioon Kalnapilise õlletehases (Panevežis, Leedu).
1995Paide Piimakombinaatkõigi torustike isolatsioon UHT-piimatsehhis.
1994AS Paide Piimakombinaatkahe kuumaveereservuaari isolatsioon.
torustike isolatsioon juustutsehhis.
suitsuimeja müraisolatsioon.
1994AS Saku Õlletehasõllemahuti PUR-külmaisolatsioon.
1994AS Eesti Värvtorustiku- ja boileri isolatsioon.
1994Efkava Oyjahutustorustiku isolatsioon Aldarise õlletehases (Riia, Läti).
1994AS Rakvere Lihakombinaattorustike PUR-külmaisolatsioon.
1994Efkava Oyjahutustorustiku isolatsioon Aldarise õlletehases (Riia, Läti).
1994AS Iru Elektrijaamsoojusvaheti isolatsioon.